Basiscursussen

Basiscursus WebUntis

WebUntis Reserveringen

Beschikbare cursusdatums

WebUntis Reserveringen is een eenvoudig via het Internet te bedienen reserveringssysteem. Gebruikers kunnen roosters inzien of zoeken naar vrije lokalen met een gewenste faciliteit (beamer, computer, enzovoort). Een geautoriseerde docent kan zelf zoeken naar een geschikt lokaal voor zijn/haar les en deze met voldoende rechten direct boeken.
Volgende punten komen aan bod:
Hoe werkt WebUntis Reserveringen?
Dynamisch roosterinformatiesysteem
Lokalen zoeken en boeken
Managementsysteem voor lokaalfaciliteiten
Autorisatiesysteem
Systeemvereisten
Trainingsduur en lestijden
Hele dag. De cursus duurt van 9.30 uur tot 15.30 uur. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee, na afloop is er nog een uitloop voor individuele vragen.

Gewenste vooropleiding en voorkennis
Roostermakers die de Basiscursus gevolgd hebben, of deze kennis verworven hebben op andere manier. Ruime praktijkervaring met Untis en ervaring met Microsoft Windows is vereist.

Kosten
€ 110,00 per persoon (vrijstelling van BTW volgens art. 44, § 2, 4° van het BTW-wetboek). Inclusief geheel verzorgde lunch, trainingsmateriaal en certificaat. 

Tijd
Deze cursus duurt van 9:30 tot 15:30. Een half uur voor de cursus is het lokaal geopend.