Vervolgcursussen

Roostervoorbereiding

een goede voorbereiding is he halve werk!! 

Beschikbare cursusdatums

Roostervoorbereiding
Als u de vierdaagse basiscursus al gevolgd hebt en u wilt meer weten over het systematisch toewerken naar een nieuw lesrooster, dan is de cursus Roostervoorbereiding iets voor u. Het plannen en beheersen van informatiestromen, het verwerken van didactische randvoorwaarden en de integratie tot een uitvoerbaar geheel vormen de pijlers van de cursus.
De cursus omvat de volgende onderdelen:
plannen en beheersen van informatiestromen
docentgegevens: taakbelasting en beschikbaarheidsformulier
roosterbeleid
verwerken didactische randvoorwaarden
communicatiestrategie
geautomatiseerde lessenverdeling
verkennend lesrooster maken (gebruik van de roosterautomaat)
integratie tot een uitvoerbaar geheel.
Het maken van een lesrooster wordt in de vierdaagse basiscursus behandeld en speelt in deze cursus geen rol.
Trainingsduur en lestijden
Eén dag. De cursus duurt van 9.30 uur tot 15.30 uur. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Gewenste vooropleiding en voorkennis
Roostermakers die die de Basiscursus gevolgd hebben, of deze kennis verworven hebben op andere manier. Enige praktijkervaring met Untis, inzicht in roosteringsproblematiek en ervaring met Microsoft Windows is vereist.

Kosten 
€ 260,00 per persoon (vrijstelling van BTW volgens art. 44, § 2, 4° van het BTW-wetboek). Inclusief geheel verzorgde lunch, trainingsmateriaal en certificaat. Tweede cursist van dezelfde school, die pc deelt aan de halve prijs.Tijd
Deze cursus duurt van 9:30 tot 15:30. Een half uur voor de cursus is het lokaal geopend.